Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia DVD
Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia DVD

Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia DVD

Tavahind
€9,00
Soodushind
€9,00
Tükihind
tk 
Sisaldab käibemaksu.

Esimesel DVD-l on Tallinnfilmis toodetud  "Veelinnurahvas", „Linnutee tuuled“ ning „Linnutee tuultest“ välja jäänud materjalist hiljem kokku monteeritud "Šamaan", teisel plaadil on Eesti Telefilmis valminud "Kaleva hääled" ja "Toorumi pojad", kolmandal dokumentaalfilmid „Liivlaste lood“ (režissöör Enn Säde) ja „Tantsud Linnuteele“ (režissöör Jaak Lõhmus) ja Lennart Meri filmirännakute pildialbum.

Filmid on varustatud tõlgetega soome, ungari, inglise, saksa, prantsuse, vene ja eesti keelde, „Liivlaste lood“ kolmandal plaadil on ka liivikeelse verisoonina.

"Veelinnurahvas" (1970) on dokumentaalfilm soome-ugri ja samojeedi rahvaste ajaloost, nende arenguloost, keele- ja kultuurisuhetest. Kamassi, neenetsi, handi, komi, mari, karjala keele kõnelejaid on filmitud nende igapäevases elukeskkonnas 1960.- 1970. aastate vahetusel. Filmitud Altai krais, Neenetsimaal, Handi-Mansimaal, Usbekistanis, Komis, Marimaal, Karjalas ja Eestis.

„Linnutee tuuled“ (1977) on jätk „Veelinnurahvale“, mis oli omas ajas esimene rahvusvaheliselt kaalukas dokumentaalfilm soome-ugri rahvaste 20.sajandi etnograafiast. "Linnutee tuulte" autor interpreteerib vabalt hõimurahvaste sugulus-, keele- ning kultuurisuhteid. Filmis esinevad soomlased, vepslased, vadjalased, setud, ersad, mansid, ungarlased. saamid, nganassaanid ja eestlased on üles võetud 1977. aastal Põhja-Soomes, Lapimaal, Vepsamaal, Vadjamaal, Mordvas, Handi-Mansimaal, Ungaris, Taimõri poolsaarel, Eestis Setumaal, Saare-ja Muhumaal ning 1970. aastal Neenetsimaal.

Film toodeti koostöös Soome Mainos TV ja Ungari Raadio ja Televisiooniga ning see oli esimene Tallinnfilmi rahvusvahelises koostöös toodetud dokumnataalfilm. 1979. aastal kevadel toimunud 22. New Yorgi rahvusvahelisel TV- ja filmifestivalil pälvis "Linnutee tuuled" hõbemedali.

"Šamaan" (1997) filmiti 16. juulil 1977. aastal Euraasia põhjapoolseimas tipus Taimõri poolsaarel Avami jõe kaldal Lennart Meri dokumentaalfilmi „Linnutee tuuled“ võtete ajal. Nganassaani šamaan Demnime (1913-1980) oli sellal 64. Film Demnime loitsimisrituaalist valmis 20 aastat hiljem.

"Kaleva hääled" (1985) on kolmevaatuseline film-essee mälust ja soome-ugri rahvaste ajaloolistest kultuurisidemetest. Esimene peatükk on pühendatud iidsetele mälukandjatele, nagu Karjala kaljujoonised, Kalevala-värss, handi karupeieriitus. Teises peatükis jutustab Lennart Meri soome rahvuseepose „Kalevala“ koostaja Elias Lönnroti külaskäigust Eestisse ning tema kohtumistest Eesti vaimuinimestega. Filmi kolmandas osas taaselustatakse koos Veljo Tormise kooriteose „Raua needmine“ filmiettekandega muistne rauasulatus- ja sepistamisrituaal. Filmitud 1985. aastal Karjalas Kalevala külas, Handi-Mansimaal Obi jõgikonnas Agani jõe kaldal ja Eestis (Tallinnas, Kuusalus, Tartus, Võrus, Võrumaal Litsmetsas, Lüllemäel, Karulas, Rõngus, Narvas, Pirita jõe käärus).

"Toorumi pojad" (1990) toob vaatajani ligi 3000 aasta vanuseiidse hantide karupeierituaali, mis on jäädvustatud Lääne-Siberis Handi-Mansimaal Obi lisajõe Agani kaldal Tõltšinite suvelaagris 1985. aasta septembris ja 1988. aasta augustis. Karupeietel osales vanade laulude mäletajaid, kes saabusid rituaali ajaks kohale sadade kilomeetrite kauguselt. Jäädvustatud materjalist oli Lennart Meril pärast „Toorumi poegade“ valmimist kavas kokku panna umbes kuue-tunnine teadusfilm. See töö tuli autoril Eestis ja maailmapoliitikas 1991. aastal toimunud arengute tõttu ettenägemata ajaks edasi lükata. Selle teadusfilmi töömaterjal ootab tänini lõpuleviijaid.

„Liivlaste lugude“ idee pärineb Lennart Merilt, esimesel võttereisil 1988. aastal käis ka tema koos filmirühmaga Liivimaal. Kuid sündmused, mida hiljem hakati nimetama Eesti „laulvaks revolutsiooniks“, viisid filmiidee algataja poliitikasse, ja materjal jäi ootama oma aega. 1990. aastal jätkas Eesti Telefilmi ja Soome YLE2 koostöös filmi võtetega Enn Säde. „Liivlaste lood“ on üles võetud  1988. aasta septembris ja 1990. aasta novembris Läti Vabariigis, Kura poolsaare liivi külades ning Riia linnas. Uues DVD-kogumikus on „Liivlaste lood“ digitaalselt restaureeritud. Film on kõigi muude keelte kõrval varustatud autoriteksti liivikeelse tõlkega ning liivi subtiitritega. Liivi teksti loeb praeguseks Eestis ja Lätis tuntud muusik Julgī Stalte, keda filmi avaepisoodis näeme 12-aastase tütarlapsena.

„Tantsud Linnuteele“ käsitleb Lennart Meri soome-ugri rahvastest jutustava viie antropoloogilise dokumentaalfilmi valmimislugusid. Kasutatud on filmiekspeditsioonidel võetud fotosid, katkendeid tele- ja raadiosaadetest, Lennart Meri enda videokaameraga salvestatud kaadreid, filmikatkendeid, omal ajal filmidest välja jäetud lõike, kirjavahetust, arhiividokumente jm. Kõnelevad Lennart Meri filmikaasteelised, kolleegid ja sõbrad. Filmi autor on Jaak Lõhmus.

Kuus dokumentaalfilmi on skaneeritud Soomes filmiettevõtetes Digital Film Finland ja Generator Post, ning Eesti Rahvusringhäälingus. Värvi määrasid Outi Kinnunen, Rein Maran, Ago Ruus, pilti parandasid Giuseppe di Giorgio, Rein Kasak, Enn Säde, heli seadsid korda Koit Pärna , Enn Säde ja Tiina Andreas. Filmide taastamistööd ja DVD-kogumiku väljaandmist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Rahvusringhääling, Lennart Meri Euroopa Sihtasutus Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Soome Alfred Kordelinin Säätiö jpt.

DVD-kogumikuga on kaasas eesti ja inglise keeles buklett, millest leiab info filmide kohta, samuti kirjutised  Enn Sädelt, Rein Maranilt, Tõnu Seilenthalilt ja Jaan Kaplinskilt.

Pikkus: 5h 28min

 


Lennart Meri’s Finno-Ugric Peoples Film Encyclopedia

New and Supplemented Edition

Seven documentaries from 1970-2011 about Finno-Ugric peoples’ ancient customs, rituals, folklore and ethnography, telling the story of Finno-Ugric peoples and seeking an answer to the question: who are we, where do we come from and where are we heading?

Subtitles: estonian, finnish, hungarian, english, german, french, russian and livonian

Digitally restored picture and sound

Estonian Public Broadcasting, Estonian Film Institute, Lennart Meri European Foundation, Estinfilm
2014

Lennart Meri’s documentaries came into the Estonian public conciousness in 1970s when Finno-Ugric themes were also emerging in other fields of art – in literature, visual art, music and theatre. Ever since, people have realized that Finno-Ugric themes enrich Estonian culture, being one of its foundations and backgrounds. It was largely thanks to him that wider appreciation of folk culture of the Estonian nation and their kindred peoples spread throughout Estonian society in 1970s. Lennart Meri plays a significant role in contributing to national film heritage as a collector and recorder of rare cultural material.

The Waterfowl People is the first Estonian documentary about the cultural and linguistic ties of the Finno-Ugric and Samoyedic peoples.

In The Winds of the Milky Way, the sequel to the first film, Lennart Meri interprets the kinship, linguistic and cultural relations of the Finno-Ugric peoples.

The Shaman looks at the shamanic practises of the Nganasan people – filmed during one single day (16 July 1977) in the most Northern edge of the Taymyr peninsula.

The Sounds of Kaleva is a three-act film essay about memory and the historical-cultural ties of the Finno-Ugric peoples.

The Sons of Torum describes the ancient Khanty bear feast ritual, estimated to be about 3000 years old.

 

In addition to Lennart Meri’s films the new edition includes:

Tales of the Livs – filmed in 1988 and 1990 in Livonian villages and Riga the film witnesses the vanishing of a small nation. The idea of the film comes from Lennart Meri.

Dances for The Milky Way. Lennart Meri’s Film Journeys follows Meri’s filmmaking activities since 1964 and studies the stories of the makings of his five anthropological documentaries on Finno-Ugric peoples.

Photo Album of Lennart Meri’s Film Expeditions casts light on the film shootings of five Lennart Meri’s films and the digital restoration process in 2008–2014. Titles in Estonian and English, accompanied by music from films „The Sounds of Kaleva“ and „The Sons of Torum“.